1. ไปที่เมนู “Me” คลิก Logo “Muskbots” มุมขวาบน

2. ตั้งค่า Profile, Phone Number, Login Passsword และ Payment Password เพื่อความปลอดภัยของท่าน