หลังจากได้รับสัญญาณการเข้า Order ที่บอทส่งมาให้ ให้ท่านทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ใน Muskbots ไปที่เมนู Trade

ใน Application Muskbots เลือก Exchange มุมขวาบนเป็น Binance จากนั้นพิมพ์ค้นหาคู่เหรียญตามที่สัญญาณ BOT ส่งมา กดเข้าไปในเหรียญนั้น ๆ

NOTE: เมื่อสัญญาณถูกส่งมาให้ท่านสังเกตว่าเป็นศัญญาณการเข้าตลาด และสังเกตเหรียญหรือคู่เงินที่ Bot ให้เราทำการเทรด จากนั้นนำสูตรตัวเลขไปตั้งค่า เพื่อสั่งให้ Bot ทำงาน

3. กดปุ่ม Strategy Setting เพื่อเปิดการตั้งค่า Bot

4. กดคำว่า Set ที่ Price drop coverage

5.ตั้งค่า Price drop coverage จากนั้นกด Confirm
*ตั้งค่า เปอร์เซ็นต์ ตามตัวเลขชุดที่บอทส่งมา เช่น 3, 4, 4, 5, 6, 9, 12 เท่านั้น จากนั้นกดปุ่ม Confirm

6. ตั้งค่า First Order Limit โดยคำนวณตามสูตร First Order ที่ไม่มีความเสี่ยง คลิกที่นี่เพื่อดูสูตรการคำนวณ First Order จากนั้นกดปุ่ม Confirm

การคำนวณหา First Order Limit


7. กดปุ่ม Start เป็นอันเสร็จขั้นตอน จากนั้นบอทจะเริ่มทำการเทรดเมื่อเกิดความผันผวนของตลาดและเริ่มทำกำไร