หลังจากเติมเงินเข้า Muskbots แล้วท่านสามารถซื้อ Activation Code ได้ใน App Muskbots โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู “Me” เลือก My Activation Code

2. กดปุ่ม “Purchase” จากนั้นกด Confirm การซื้อจะต้องกรอกรหัสผ่านของท่านธุรกรรมของท่าน คลิกที่นี่เพื่อดูการตั้งค่ารหัสผ่านธุรกรรมและความปลอดภัย

3. คัดลอก Activation Code ที่ได้รับ ในหน้า “Me” และกดปุ่ม “Renewal” จากนั้นกด Activate