Binance P2P คืออะไร

Binance P2P คือการซื้อขายแบบ pair to pair หรือการซื้อขายกันเองโดยไม่ผ่านคนกลาง แต่ Binance ได้พัฒนาระบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเปรียบเสมือนคนกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่าง คน 2 คน ทำให้ Binance สามารถฝากเงิน Fiat (Fiat Currenct คือเงินตราของประเทศนั้น ๆ ที่ออกโดยรัฐบาล) ได้หลายสกุลเงิน และหนึ่งในนั้นก็คือเงินบาท หรือ THB.

ขั้นตอนการฝากเงินบาทเข้า Binance

1. ไปที่ App Binance เลือกไปที่เมนู Wallet จากนั้น Tab ด้านบนคลิกเลือก P2P เลือกการเทรดแบบ P2P

2. เลือกสกุลเงิน THB และเลือกการซื้อเหรียญ USDT (*USDT เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่อิงจากค่าเงิน USD ทำให้มีความผันผวนน้อยมาก ๆ)

3. เลือกร้านค้า และราคาที่ท่านพอใจ กรอกจำนวนเงินบาทที่ท่านต้องการซื้อเหรียญ USDT โอนเงินไปยังบัญชีที่ได้รับ จากนั้นรอการตรวจสอบจากอีกฝ่าย เมื่ออีกฝ่ายได้รับเงินจากการโอนของท่านแล้วจะทำการ Confirm ให้ท่าน ท่านจะได้รับ

เมื่อได้รับ USDT แล้ว ต้องทำอย่างไร

1. หลังจากได้รับเหรียญ USDT แล้ว ซึ่งจะอยู่ในกระเป๋า P2P ของท่าน ไปที่ P2P เลือกโอนเงิน หรือ Transfer

2. จากนั้นเลือก SPOT เพื่อโอนเหรียญ USDT จาก กระเป๋า P2P ไปยังกระเป๋า SPOT