เชื่อมต่อ API Binance เข้ากับ Muskbots เพื่อให้บอทสามารถทำการเทรดผ่าน Binance ของท่าน โดยที่มีความปลอดภัยต่อบัญชีของท่านสูงที่สุด เพราะ Muskbots เราขออนุญาตเพียงการเข้าเทรดเท่านั้น ไม่มีการขออยุญาตการถอน หรืออื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบัญชีของท่าน เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า เงินทั้งหมดของท่านจะอยู่ใน Binance และมีประวัติการเทรดให้ท่านตรวจสอบได้ตลอดเวลา ขั้นตอนการเชื่อม API Binance มีดังนี้

1. เข้า App Binance ไปที่เมนู “หน้าหลัก” จากกดเลือก “เพิ่มเติม”

2. เลื่อนลงมาด้านล่างสุด เลือกเมนู “จัดการ API”

3. ใส่ชื่อ “Muskbots” จากนั้นกดสร้าง API

4. จากนั้นท่านจะได้รับ “API Key” และ “Secret Key”

5. ใน Muskbots ไปที่เมนู “Home” เลือก “API Management”

6. เลือก Binance กด “Add to” จากนั้นวาง “API Key” และ “Secret Key” ที่ได้จาก Binance จากนั้นกด Import