เมื่อเร็ว ๆ นี้สมาชิกหลายท่าน หยุดการปิด Order ในช่วงเวลาที่ 2-3 ของสูตรการซื้อขายซึ่งทำให้ไม่สามารถออกจากตลาดได้ในจังหวะที่เร็วที่สุด

เราพบว่าผู้ใช้จำนวนมากไม่ได้ตั้งค่าบอทตามที่แนะนำจึงเกิดปัญหาขึ้น

ก่อนอื่น ท่านต้องเตรียมเงินทุนเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการปิด Order ในกรณีของตลาดหมีเราควรจะอดทน ต่อการลดลงของราคาโดยเฉลี่ยให้ได้ถึง 7 เท่า เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรจากความผันผวนของตลาด

เราขอแนะนำให้ท่านให้ความสนใจในการตั้ง First Order ตามความเหมาะสมของเงินทุนของตนเอง ดูสูตรการคำนวณด้านล่าง แสดงอัตราส่วนที่ดีที่สุดของเงินทุนของคุณเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่ดี สำหรับการทำกำไรรายวัน ทั้งหมดนี้เพื่อผลกำไรระยะยาวที่มั่นคง
การเปิด Order ทั้งหมดรวมกันต้องไม่มากกว่า 3% ของเงินทุนรวมในพอร์ทของท่าน
ยกตัวอย่าง เงินทุน: 10,000 USDT (ใน Binance Spot)

สูตรคำนวณสำหรับตั้งค่า Position BOT

10,000 USDT × 3% = 300 USDT
เท่ากับ จำนวนเงินรวมทั้งหมดสำหรับการกำหนด First Order อยู่ที่ 300 USDT

หากท่านต้องการเทรด 10 คู่เหรียญ
300 USDT ÷ 10 คู่เหรียญ
= 30 USDT
หมายความว่า ท่านเข้าเทรด 10คู่เหรียญ โดยเปิด First Order Limit คู่ละ 30USDT

300 USDT ÷ 15 คู่เหรียญ = First Order Limit คู่ละ 20 USDT
300 USDT ÷ 20 คู่เหรียญ = First Order Limit คู่ละ 15 USDT
300 USDT ÷ 25 คู่เหรียญ = First Order Limit คู่ละ 12 USDT

NOTE: Muskbots คือ Bot เป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยเทรด สิ่งสำคัญคือ ความมั่นคง ต่อเนื่อง และวินัยในการทำกำไร อย่าใช้ความโลภ